Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000B/2×55/2N/P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000B/2×55/2N/P

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-1000B/2×55/2N/P

PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Opis urządzenia

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-1000B/2×55/2N/P przeznaczone są do przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy z urządzeniami odpylającymi lub klimatyzacją.

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-1000B/2×55/2N/P mogą pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego). Urządzenia spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  22 grudnia 2005 r. (Dz. U z 2005r. Nr 263, poz.2203) i należą do urządzeń grupy I kategorii M2.

Wentylator może być również stosowany w zakładach przeróbki węgla i poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu. Wentylator przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Wentylatory WWG charakteryzują się niezawodnością pracy. Zastosowanie silników elektrycznych dSOKgsk 200L4/2N-Po mocy 2×55 kW pozwala uzyskać wysokie parametry spiętrzania i wydajności, przy wysokiej sprawności zespołu. Łopatki wirników wykonane są z trudno ścieralnej stali.

W wentylatorach można zastosować dodatkowe elementy handlowe: zestaw tłumików spełniających wymagania norm PN-81/N-01306 oraz  PN-N 01307:1994 dla ochrony akustycznej; elementy zmniejszające straty spiętrzenia wentylatora, np.: wloty, dyfuzory, konfuzory, zestaw złączek redukcyjnych do współpracy z lutniociągami o średnicy od 800 do 1200 mm.

Istnieje możliwość zmiany parametrów wentylatora w uzgodnieniu z Odbiorcą.

Menu