Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-800

Wielonapięciowy Wentylator Górniczy WWG-800

PRODUCENT WIROMAG SP. Z O.O.

Opis urządzenia

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-800 przeznaczone są do przewietrzania górniczych wyrobisk korytarzowych wentylacją odrębną oraz do współpracy z urządzeniami odpylającymi lub klimatyzacją.

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG-800 mogą pracować w zakładach górniczych, w których występują zagrożenia metanowe (wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) oraz zagrożenia wybuchu pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego). Urządzenia spełniają warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  22 grudnia 2005 r. (Dz. U z 2005r. Nr 263, poz.2203) i należą do urządzeń grupy I kategorii M2.

Wentylator może być również stosowany poza górnictwem w innych gałęziach przemysłu, np. w zakładach przeróbki węgla. Wentylator przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Wentylatory WWG charakteryzują się niezawodnością pracy. Zastosowanie silników elektrycznych dSOKg 180 M2-E o mocy 22 kW pozwala uzyskać wysokie parametry spiętrzania i wydajności, przy wysokiej sprawności zespołu. Łopatki wirników wykonane są z trudno ścieralnej stali.

Zmieniona konstrukcja obudowy wirników pozwala zmniejszyć opory przepływu i poprawić strugę powietrza.

W wentylatorach można zastosować dodatkowe elementy handlowe: zestaw tłumików spełniających wymagania norm PN-81/N-01306 oraz  PN-N 01307:1994 dla ochrony akustycznej, elementy zmniejszające straty spiętrzenia wentylatora, np.: wloty, dyfuzory, konfuzory, zestaw złączek redukcyjnych do współpracy z lutniociągami o średnicy od 600 do 1000 mm.

Istnieje możliwość zmiany parametrów wentylatora w uzgodnieniu z Odbiorcą.

Menu